Revitalisering Sportpark

Beste Berghem Sporters,

Op 5 jan is de stuurgroep ‘Revitalisering Sportpark’ formeel gestart met een eerste bespreking van de verschillende zaken, die het komende jaar op de rol staan.

Het betreft de personele invulling en werkzaamheden van de drie werkgroepen en de planning voor dit jaar.

Verder is afgesproken om alle leden regelmatig te betrekken bij de voortgang en over de voortgang te informeren. Als eerste stap is daarom besloten in de kantine een informatiebord te hangen om iedereen te voorzien van eventuele nieuwe informatie.

_AD21414

Daarnaast is een ideeënbus opgehangen om waar behoefte is ideeën en tips aan de stuurgroep door te geven. Binnenkort zullen ook de eerste gesprekken starten, om binnen de vereniging tips en wensen op te halen voor de nieuwbouw.

_AD21420

Overigens mag de ideeënbus natuurlijk ook worden gebruikt voor eventuele andere ideeën of tips, zoals over de website of bepaalde activiteiten etc.,  richting het bestuur. Elke maand zullen we een beste idee van de maand kiezen en dat belonen met een aantal consumptiebonnen.

Stuurgroep Revitalisering