Training F- pupillen teams. (JO09)

Training F- pupillen teams.

De trainingen voor de JO9- pupillen teams beginnen op woensdag 21 september, m.u.v. de teams F-1 en F-3 (JO9-1 en JO8-1 ). De trainingstijden op de woensdagmiddag zijn als volgt:

 

– van 14.00 – 15.00 uur : F-2 (JO9-2), F-4 (JO9-3), F-5 (JO9-4), F-6 (JO9-5) en F-7 (JO9-6)

– van 15.15 – 16.15 uur : F-8 (JO9-7), F-9 (JO9-8), F-10 (JO9-9), F-11 (JO9-10) en F-12

(JO9-11).

– De vrijdagavond training voor de JO9- teams begint vanaf 26 augustus.