Voortgang plan vernieuwing Koppelsteeg.

Voortgang plan vernieuwing Koppelsteeg

Beste Berghem Sporters,

In het kader van de revitalisering kunnen wij op dit moment melden dat volgens planning de vooraankondiging voor de revitalisering van de Koppelsteeg op tendernet staat. Dat is een concreet moment ter aankondiging dat we zijn gestart met het aanbestedingsproces. Vanaf dit moment kunnen partijen bekend maken dat ze geïnteresseerd zijn om dit plan te realiseren. Naar verwachting zal de afronding van de aanbesteding november plaatsvinden.

In verband hiermee hebben wij thans onderstaand bericht vrijgegeven.

Het bestuur.

Clubhuis Berghem Sport te koop.

Zoals inmiddels bekend staat Berghem sport aan de vooravond van de realisering van een geheel nieuw Sportpark, inclusief andere ingang en de bouw van een nieuwe centraal gelegen kantine met kleedkamers. Vanwege die gehele verandering en nieuw te bouwen clubhuis, is ons huidige clubhuis direct gelegen aan de Osseweg straks overbodig.
Omdat dit gebouw eigendom is van de club is, staan wij voor de keuze wat hiermee in de toekomst te doen. Het gebouw heeft straks voor de club geen functie meer. Het bestuur geeft daarbij de voorkeur aan verkoop, waarbij moet worden vermeld dat een eventuele wijziging van de bestemming in overleg met de gemeente dient te geschieden . Op dit moment is alles wat een relatie heeft met sport (geen detailhandel) in dit clubhuis toegestaan. Het parkeren aan de voorkant blijft ondanks de verlegging van de ingang mogelijk.
In verband met de planvorming van het totale sportpark is de komende maanden duidelijkheid gewenst over eventuele verkoop. Heeft u belangstelling en/of wilt u nadere informatie neem dan contact op met Gerard Broers, voorzitter van Berghem Sport, telefoonnummer 0652077736.