De hernieuwde perikelen rondom de korrels in de kunstgrasvelden.

Beste Berghem Sporters, ouders en leiders,

De hernieuwde perikelen rondom de korrels in de kunstgrasvelden zal eenieder niet ontgaan zijn. Dit naar aanleiding van berichten van Dtv.  Daarom zijn de Osse clubs die het aangaat gisteren met de wethouder Kees van Geffen in spoedberaad bijeen geweest. Daarop heeft de wethouder in de raad onderstaande verklaring afgelegd.

Op basis van het gesprek is er vooralsnog geen aanleiding tot ingrijpende maatregelen, anders dan de korrels gebruiken waarvoor ze zijn bedoeld, dus om op te voetballen, en zoals eigenlijk al te doen gebruikelijk goed douchen. Dit uit preventief oogpunt in deze fase van nader onderzoek. Wij zien als bestuur op dit moment geen aanleiding tot nadere maatregelen, en ook de andere clubs in Oss zullen het gebruik van deze velden gewoon voortzetten en ingeval van Oss’20 (het jeugdbestuur had besloten donderdag en vrijdag de trainingen te schrappen) weer oppakken. We hebben verder afgesproken nauw contact met elkaar te houden over eventuele nieuwe ontwikkelingen en onze berichtgeving zoveel mogelijk met elkaar af te stemmen, zodat alle ouders en spelers bij alle clubs hetzelfde geluid te horen krijgen.

Zijn er bij u als ouders, spelers of leiders naar aanleiding hiervan vragen, neem dan gerust contact op met de coördinatoren, leden van de Jeugdcommissie of het bestuur.

Verklaring gemeente Oss

Onderzoeken naar rubbergranulaat bij kunstgrasvelden

Woensdag 5 oktober zond televisieprogramma Zembla een item uit dat er op kunstgrasvelden kankerverwekkend rubber kan liggen. Dat heeft lokaal en nationaal tot veel vragen geleid.

Vandaag maakt DTV bekend dat zij een onderzoek hebben gedaan naar de samenstelling van het rubbergranulaat op de kunstgrasvelden bij Osse voetbalverenigingen.

We hebben het onderzoek voorgelegd aan de GGD. Dit onderzoek geeft geen nieuwe feiten naar boven gebracht dan het onderzoek van het RIVM uit 2008. De GGD concludeert, na raadplegen RIVM, dat dit geen verontrustende concentraties zijn. Ze komen namelijk overeen met de concentraties in rubberkorrels waar het RIVM eerder al van concludeerde dat er geen gezondheidsrisico is.

Onderzoek gemeente Oss en vervolg RIVM

Zoals vorige week is aangegeven gaan we de Osse situatie goed bekijken. We laten de samenstelling van het rubbergranulaat op onze velden onderzoeken. Zo krijgen we beter zicht op de feitelijke situatie in onze gemeente. Dit is geen onderzoek naar de gezondheidsrisico’s.

Er wordt momenteel vervolgonderzoek gedaan door het RIVM. De verwachting is dat de resultaten daarvan voor het einde van het jaar bekend zijn. Afhankelijk van de resultaten hiervan bepalen wij onze vervolgstappen.

Gesprekken met sportverenigingen

Vandaag om 17.00 uur heeft wethouder Kees van Geffen met de voetbalverenigingen met kunstgrasvelden gesproken. Wethouder Kees van Geffen: ‘We begrijpen de zorgen. We willen daarom gezamenlijk optrekken met de verenigingen en hen waar mogelijk ondersteunen. Het RIVM en de GGD verwachten niet dat de toepassing van rubbergranulaat op kunstgras leidt tot risico’s voor de gezondheid. Er is nu geen reden om te stoppen met sporten op deze velden.’

Het bestuur