Hier volgt een update en nadere informatie over de kunstgrasvelden.

Beste leden,

Hier volgt een update en nadere informatie over de voortgang met betrekking tot de rubberen korrels op ons en overige Osse kunstgrasvelden:

 

  • Op dit moment is volgens het RIVM en de GGD niet wetenschappelijk aangetoond dat bepaalde stoffen in de rubberkorrels schadelijk zijn voor de gezondheid van voetballers. Deze conclusie is op dit moment leidend voor de gemeente en de vier Osse verenigingen met kunstgrasvelden.
  • Het RIVM is gevraagd voor het eind van het jaar een nieuw onderzoek te doen naar de gezondheidsrisico’s van de rubberen korrels. Dat zal gebeuren op 100 velden verspreid over het hele land. Zie bericht hieronder van de KNVB.
  • Op woensdag 2 november worden er monsters van de korrels bij Berghem Sport genomen. Deze worden in het onderzoek van de gemeente zelf betrokken dat gaat over de samenstelling van de korrels op de verschillende velden in Oss.
  • Woensdagavond 2 november komen de voorzitters van de Osse (kunstgras)verenigingen opnieuw bijeen om de actuele situatie te bespreken. Indien hier nieuwe informatie uit voortkomt zullen wij deze met u delen.
  • Het bestuur van Berghem Sport is altijd bereid met u in gesprek te gaan en uw vragen te beantwoorden. Wij delen de zorgen omtrent de kunstgrasvelden echter op dit moment geven de GGD en het RIVM aan dat er geen reden is om te stoppen met het spelen en trainen op de kunstgrasvelden. Diverse internationale onderzoeken geven dit ook aan. U kunt deze informatie ook vinden op de site van de KNVB: “dossier rubbergranulaat kunstgras”.
  • In afwachting van de uitslag van het RIVM onderzoek blijven de eerder aangegeven uitgangspunten, namelijk de korrels gebruiken waarvoor ze zijn bedoeld, dus om op te voetballen, en zoals eigenlijk al te doen gebruikelijk goed douchen, van kracht. Dit uit preventief oogpunt in deze fase van nader onderzoek. Ook de resultaten van het eigen onderzoek dat Margriet inmiddels heeft laten verrichten geven geen aanleiding om dit beleid op dit moment te veranderen.
  • Het bestuur ziet het als zijn plicht om u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen en deze zullen dan ook op de website gepubliceerd worden.

Bestuur Berghem Sport.

Bericht KNVB 1 november 2016,

Zoals bekend wordt er komend half jaar door het Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nader onderzoek gedaan naar rubbergranulaat in kunstgras. Het RIVM heeft van het Ministerie van Volksgezondheid, Ministerie en Sport de opdracht gekregen dit onderzoek voor het einde van 2016 uit te voeren. De KNVB heeft al eerder aangekondigd onderzoek naar meer zekerheid over de veiligheid van kunstgrasvelden toe te juichen.

Het RIVM is vandaag met het onderzoek gestart. Dat heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zojuist aangekondigd. Het RIVM heeft ook de onderzoeksopzet van het rubbergranulaat op sportvelden en eventuele effecten op de gezondheid bekendgemaakt. Hieronder een uitgebreide toelichting. De resultaten van het onderzoek van het RIVM worden eind 2016 verwacht.

Onderzoeksopzet RIVM
In de studie van het RIVM worden honderd kunstgrasvelden in Nederland onderzocht. Op zes plekken op het veld worden monsters genomen. Per plek wordt minimaal één liter granulaat met een stofzuiger opgezogen en in een glazen fles meegenomen naar het laboratorium. In het lab wordt het rubbergranulaat geanalyseerd. In het onderzoek is er sprake van een zogenaamde aselecte steekproef van verenigingen met kunstgrasvelden, wat inhoudt iedere vereniging met een kunstgrasveld evenveel kans maakt betrokken te worden in het onderzoek. De KNVB heeft de gegevens van de verenigingen met kunstgrasvelden aan het RIVM beschikbaar gesteld. Verenigingen kunnen zich niet aanmelden voor het onderzoek maar worden benaderd door het RIVM.

Het RIVM voert ook een literatuuronderzoek uit naar alle relevante nationale en internationale wetenschappelijke publicaties met betrekking tot rubbergranulaat. De bevindingen worden gecombineerd met het veldonderzoek. Een ander onderdeel van het onderzoek is dat het RIVM met een selectie uit de verkregen monsters in het lab bekijkt in welke mate er stoffen onder bepaalde omstandigheden vrijkomen. Denk hierbij aan huidcontact en/of het inslikken van het granulaat. Voor de te gebruiken methoden en selectie van stoffen is ook gekeken naar de aanpak en resultaten van internationale onderzoeken. Daarnaast is de onderzoeksopzet ter toetsing voorgelegd aan een wetenschappelijke begeleidingscommissie.

SBRcheck.nu
Los van het onderzoek van het RIVM, biedt de autobandenbranche (VACO en RecyBEM) verenigingen die vragen hebben over hun kunstgrasveld een test aan om te kijken wat voor rubbergranulaat er op de velden ligt. Wellicht dat je al contact hebt gehad met deze organisatie. Verenigingen en gemeenten kunnen op een speciale website (www.SBRcheck.nu) zich aanmelden voor een controle of de velden ingestrooid zijn met SBR-rubbergranulaat van voertuigbanden of andere materialen. Deze check staat geheel los van het wetenschappelijke onderzoek van het RIVM.

Op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen?
Om leden en verenigingen op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen, heeft de KNVB een online dossier rubbergranulaat kunstgras aangemaakt. Via dit dossier hopen wij je eerste vragen te beantwoorden. Mocht je aanvullende vragen hebben, mail dan gerust naar patrick.balemans@knvb.nl

Het RIVM en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben onlangs aangegeven dat op basis van de huidige gegevens er geen reden is om te stoppen met sporten op de kunstgrasvelden. De KNVB volgt hierbij het standpunt van het RIVM en ministerie van VWS.