Voortgang onderzoek kunstgrasvelden in Oss.

PersBericht

Datum  4 november 2016                                               

Onderwerp 

 

Voortgang onderzoek kunstgrasvelden in Oss   

 

In overleg met de voetbalverenigingen onderzoekt de gemeente Oss de samenstelling van het rubbergranulaat op alle kunstgras voetbalvelden op onze sportparken. Hierdoor krijgen we beter zicht op de situatie in onze gemeente. Het onderzoek is op 2 november gestart. Daarnaast onderzoekt het RIVM in opdracht van de minister van Volksgezondheid naar mogelijke gezondheidsrisico’s. Afhankelijk van de resultaten van beide onderzoeken kunnen we straks beter onze vervolgstappen bepalen.

 

Het RIVM en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), KNVB en GGD hebben aangegeven dat op basis van de huidige gegevens, er geen reden is om te stoppen met sporten op de kunstgrasvelden. De gemeente Oss en de voetbalverenigingen volgen het standpunt van deze instanties.

 

Onafhankelijk onderzoeksbureau

Het onafhankelijke onderzoeksbureau SGS Search voert het onderzoek uit. Hiervoor werden gisteren monsters afgenomen van de kunstgrasvelden bij Sv TOP, OSS’20, RKSV Margriet en Berghem Sport. Ook de pannaveldjes van RKSV Margriet, CITO, FC Schadewijk, VV Ravenstein en Maaskantse Boys maken deel uit van het onderzoek. Het Cruyff Court is niet ingestrooid met rubbergranulaat afkomstig van autobanden en wordt daarom hierin niet meegenomen.

De organisatie voor banden en wielenbrache (VACO) betaalt de kosten.

 

Alternatieven

Zoals we eerder aangaven is het onderzoek van de gemeente géén gezondheidsonderzoek, dat doet het RIVM. Het onderzoek richt zich op het gehalte aan PAK’s en zware metalen in het rubbergranulaat.  Om voorbereid te zijn op mogelijke scenario’s brengen we nu alternatieven voor het rubbergranulaat in beeld. We verwachten binnen enkele weken de resultaten van het onderzoek.

 

Onderzoek RIVM

Het RIVM is maandag 31 oktober gestart met het onderzoek naar rubbergranulaat in kunstgrasvelden. Dat heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aangekondigd.

De onderzoeksopzet van het rubbergranulaat op sportvelden en eventuele effecten op de gezondheid heeft het RIVM bekendgemaakt. De resultaten van het onderzoek van het RIVM worden eind 2016 verwacht. Meer informatie kunt u vinden op de website van het RIVM www.rivm.nl.

 

 

Noot voor de redactie:                                                          

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie, telefoon [0412] 62 97 06 / e-mail: communicatie@oss.nl