RIVM-rapport: ‘Sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaatkorrels is verantwoord’

PERSBERICHT

 Datum: Dinsdag 20 december 2016                             

Onderwerp: RIVM-rapport: ‘Sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaatkorrels is verantwoord’

RIVM-rapport: ‘Sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaatkorrels is verantwoord’

Dinsdag 20 december ontving Gemeente Oss het RIVM-rapport over de (on)veiligheid van het sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaatkorrels. Hieruit blijkt dat het verantwoord is om op deze velden te sporten.

Onderzoeksresultaat

Wethouder Kees van Geffen: ‘Voor verenigingen, sporters en ouders is maar één ding van belang: is het veilig om te sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaatkorrels of niet? Uit nieuw onderzoek van het RIVM blijkt dat het risico voor de gezondheid van sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat, praktisch verwaarloosbaar is. Het RIVM concludeert dat het verantwoord is om op deze velden te sporten.’ In rubbergranulaat zitten heel veel verschillende stoffen, zoals polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), metalen, weekmakers (ftalaten) en bisfenol A (BPA). De stoffen blijken in zeer lage hoeveelheden uit de korrels vrij te komen. Dat komt doordat de stoffen min of meer in het granulaat zijn ‘opgesloten’. Het gehele rapport staat op rivm.nl

Hoe verder?

‘De onderzoeksresultaten zijn geen aanleiding voor de gemeente om nu stappen te ondernemen. Wel benaderen we de GGD en KNVB voor advies: wat betekent het voor nu en in de toekomst? Ook blijven we in gesprek met de voetbalverenigingen en bespreken met hen de uitkomsten van het onderzoek’, aldus Kees van Geffen.

Aanleiding onderzoek
Het onderzoek van het RIVM naar de (on)veiligheid van het sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaatkorrels kwam in opdracht van minister Schippers van Volksgezondheid. Die zette het RIVM aan het werk na een uitzending van het onderzoeksprogramma Zembla. Daarin werd bericht over mogelijke risico’s van het sporten op de velden en over alle onzekerheden over de veiligheid ervan.

Vragen?

Hebt u nog vragen? Lees dan het gehele rapport en de veel gestelde vragen en antwoorden op sportengemeenten.nl. Of neem contact op met het RIVM Informatiepunt Rubbergranulaat, telefoonnummer: 0800 – 0480.

Noot voor de redactie:                                                        

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie, telefoon [0412] 62 97 06 / e-mail: communicatie@oss.nl

 

—————————————————————————————————–

Beste bestuurder,

Zojuist heeft het RIVM bekend gemaakt dat uit onderzoek blijkt dat voetballen op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat verantwoord is. Wij verwachtten duidelijke taal van het RIVM, die hebben we gekregen. De onzekerheid die er was om te voetballen op kunstgras met rubbergranulaat, is daarmee weg. Voetballers, ouders, clubs en KNVB kunnen nu verder. Het sein staat op veilig.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt vandaag dat er in rubbergranulaat heel veel verschillende stoffen zitten, maar dat deze slechts in zeer lage hoeveelheden uit de korrels vrijkomen. Het schadelijk effect op de gezondheid is praktisch verwaarloosbaar. De KNVB vindt het belangrijk dat zijn leden veilig en gezond kunnen voetballen op kunstgrasvelden en heeft vertrouwen in de deskundigheid van het RIVM. Daarom volgt de KNVB de lijn uit de adviezen van het gepubliceerde overheidsonderzoek. De KNVB blijft altijd alert op de eventuele bijverschijnselen van het spelen op kunstgras. De aanschaf en aanleg blijft een verantwoordelijkheid van de clubs en de overheid, maar toch heeft de afgelopen tijd geleerd dat we op dit vlak permanent kennis willen verzamelen.

Erkentelijk voor snelle reflex
De KNVB heeft steeds de richtlijnen en adviezen van het RIVM opgevolgd en blijft dat doen. Het RIVM is het instituut dat namens de overheid, dus namens ons allemaal, de enig aangewezene is voor kwesties op het gebied van milieu en volksgezondheid. In juni vroegen we om een nader onderzoek, dat kwam er en dat heeft ons gerust gesteld. We zijn de minister van VWS erkentelijk voor de snelle reflex op ons verzoek om nieuw onderzoek. En het RIVM voor al zijn inspanningen de afgelopen twee maanden.

Informatielijn RIVM
Heeft u vragen over de resultaten van het onderzoek naar rubbergranulaat op kunstgrasvelden? Het RIVM heeft een publieksinformatielijn geopend: 0800-0480.

Klik hier voor het bericht dat het RIVM dinsdagochtend heeft gepubliceerd n.a.v. het onderzoek.

Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Jan Dirk van der Zee
Directeur amateurvoetbal