Schoon achterlaten van kleedkamers

Schoon achterlaten van kleedkamers

Beste Berghem Sporters,

Binnenkort gaan we het voetbalprogramma weer hervatten. Een goed moment om het volgende nog eens onder de aandacht te brengen. Regelmatig wordt er via mailings en op jeugd-leidersvergaderingen aandacht gevraagd aan de teambegeleiders om na trainingen en wedstrijden de kleedkamer te controleren of deze schoon is. Helaas werden we afgelopen maanden toch weer regelmatig geconfronteerd met kleedkamers die schandalig werden achtergelaten.

Zoals iedereen weet zitten we al krap in het jasjes als het gaat om het aantal beheerders en daarbij zijn een aantal van hen al redelijk op leeftijd. Je kan  niet verwachten dat deze vrijwilligers ook nog eens alle kleedkamers schoon moeten maken. Dit heeft er toe geleid dat een aantal beheerders heeft aangegeven dat ze zo niet verder gaan en hun taken willen neerleggen. Buiten het feit dat dit erg spijtig is, kunnen we ze geeneens ongelijk geven. Het is toch een kleine moeite om als teambegeleiding het schoonmaken van de kleedkamer te begeleiden en te controleren. Nee sterker, het is juist een taak van een teambegeleider om dat te organiseren en controleren. Zeker bij de jeugd, waar dit tevens een belangrijk leerpunt is. (Ps. ook in het geval van bezoek aan andere verenigingen moet dit uitgangspunt zijn. Ook daar is elk elftal te gast en daarmee het visitekaartje van Berghem Sport !!!)

Het bestuur doet daarom andermaal de oproep aan eenieder om de verantwoordelijkheid te nemen de kleedkamers netjes achter te laten.

De aankomende weken gaan we bekijken of we dit met elkaar voor elkaar krijgen. Indien we de komende weken toch weer klachten krijgen over kleedkamers die na gebruik als een puinhoop achterblijven, overwegen we passende maatregelen. Op de eerste plaats zullen die zich richten op de veroorzakers, maar gaan we mogelijk ook over tot andere maatregelen. Een oplossing kan dan zijn een (sleutel)borgsysteem, waarbij een team de borg kwijt is als de kleedkamer niet naar behoren wordt achtergelaten.

Wij vertrouwen erop dat we met zijn allen voldoende verantwoordelijkheid kunnen tonen om kleedkamers naar behoren achter te laten.

Wij rekenen op eenieder en laat onze beheerders niet in de kou staan !!

Het Bestuur