Gebruik goaltjes en trainingsvelden…

Gebruik goaltjes en trainingsvelden.

Beste kaderleden, zoals ook in het Bewaarnummer staat aangegeven is het de bedoeling dat de trainingsvelden worden gebruikt volgens het daarvoor opgestelde schema en dat men gebruikte materialen, met name ook doeltjes, na afloop van de trainingen wegneemt en terugzet op de daarvoor bestemde plaatsen. Regelmatig moet men onderhoud plegen aan velden/walsen en dan staat beheer er alleen voor om op stel en sprong de goals te verwijderen.

Het gebruiksschema van de trainingsvelden is opgesteld om iedereen zijn plek te geven en goed gebruik voorkomt dat er misverstanden en vervelende situaties ontstaan.

Bedankt voor eenieders medewerking.