Teamindeling / procedure selectie elftallen 2017/2018

Het seizoen 2016/2017 zit er bijna op. Ondertussen hebben een groot aantal elftallen al hun laatste wedstrijd gespeeld. Een goed moment om jullie te informeren over het komende seizoen. Klasse-coördinatoren, Jeugd Commissie en Technische Commissie zijn druk bezig om alle elftallen te voorzien van trainers en iedereen in te delen in een passend elftal.

In voorgaande jaren publiceerde we altijd half mei de voorlopige indelingen voor volgend seizoen, met als gevolg dat we in juni veel moesten schuiven, omdat er nieuwe spelers bij kwamen, of dat er helaas een aantal stopte. Voor het komende seizoen 2017/2018 willen we dat voor de O12 t/m O19 en M-klasse anders doen. Er zal geen voorlopige indeling worden gecommuniceerd maar in juni wordt de definitieve indeling gecommuniceerd.

Vooruitlopend op de definitieve indeling zullen vanaf zaterdag 20 mei door verschillende nieuwe selectieteams wedstrijden worden gespeeld, ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Spelers die daarvoor in aanmerking komen worden hier persoonlijk van op de hoogte gesteld. Voor sommige elftallen geldt dat helaas niet iedereen uiteindelijk in het desbetreffende team kan worden geplaatst. Als dat het geval is voor jouw team, dan wordt dat in het begin van de oefenperiode gemeld door de trainers.

Er is gekozen om de voorlopige indeling van de O11 t/m O8 wel eerder te communiceren dan de oudere leeftijdsklassen. In de voormalige E- en F-klasse waren we voorbereid op en klaar voor de wijzigingen in het jeugd- en pupillenvoetbal. De voornaamste wijziging dat voortaan per geboortejaar wordt ingedeeld is in deze klasse al gebruikelijk. Voor de O9 en O8 verandert komend seizoen ook de spelvorm en een aantal spelregels. De meest zichtbare wijziging is dat, in plaats van 7 tegen 7 op een half veld, vanaf komend seizoen zal worden gespeeld met 6 tegen 6 op een kwart veld. Er is daarom besloten om deze voorlopige indeling nu al te communiceren, zodat de leiders en trainers, maar ook de teams waar nog begeleiding ontbreekt, tijdig kunnen worden geïnformeerd over alle wijzigingen.
De definitieve indeling voor alle teams wordt bekend gemaakt op maandag 19 juni. Daarbij proberen we te organiseren dat op zaterdag 24 juni er een afvaardiging van de Jeugd Commissie, Technische Commissie, hoofdopleidingen en klasse-coordinatoren tussen 10.00 uur en 12.30 uur op het sportpark aanwezig om vragen over de indeling te beantwoorden. Nader info hierover volgt.

Mochten er in de tussentijd vragen zijn dan kan je die stellen aan de coördinator van jouw leeftijdsklasse, of bij Dennis van Rooij (JO19 t/m JO12) en Remco van der Zwaart (JO11 t/m JO7).

Klik op één van de volgende links voor de indelingen:

Voorlopige indeling O8

Voorlopige indeling O9

Voorlopige indeling O10

Voorlopige indeling O11