Kennisgeving verhoging contributie.

Beste leden Berghem Sport,

We staan aan de vooravond van de realisering van een totaal nieuw sportcomplex voor Berghem Sport. Afgelopen 14 juni hebben we het beeld daarvan laten zien en dat startpunt hebben we bereikt mede dankzij een constructieve  en bereidwillige samenwerking met de gemeente.

Zoals we hebben aangegeven in eerdere ledenvergaderingen is de realisering alleen haalbaar door een financiële investering vanuit de vereniging zelf, in de vorm van een geldlening door de gemeente. De rente en aflossing van die lening zullen we jaarlijks moeten opvangen in onze exploitatie. Daarom is tijdens de Algemene Ledenvergadering van november 2016 besloten tot een contributieverhoging van €10,- met ingang van het aankomende seizoen 2017-2018 (senioren

€ 190,-) , en vervolgens nogmaals met €10,- met ingang van het seizoen 2018-2019 (senioren

€ 200,-).

 

Ook voor de jeugdafdeling geldt de algemene verhoging  van € 10,- zoals hiervoor aangegeven. Verder is in de Algemene Ledenvergadering van november 2016 besloten om een differentiatie aan te brengen in de contributie voor de jeugd, zoals ook bij het merendeel van andere voetbalclubs wordt toegepast. De argumenten daarvoor zijn tijdens die vergadering uiteengezet.

Dat betekent dat met ingang van het aankomend seizoen 2017-2018 de contributie voor de A, B en C klasse naar € 145,- gaat (is nu € 130,-) en voor de D,E en F klasse naar € 140,- (is nu € 130,-). In het seizoen 2018-2019 gaat dat voor A,B en C dan € 160,- worden en voor D, E en F dan € 150,-.

Daarmee blijven we bij Berghem Sport wat betreft de contributie nog steeds in de pas in vergelijking met de grotere voetbalclubs in Oss en omgeving. Op basis van een gezonde exploitatie met een nieuw en duurzaam sportcomplex hebben wij het vertrouwen dat we contributieverhogingen in de verdere toekomst tot een minimum kunnen beperken.

De contributie voor het nieuwe seizoen zal medio augustus worden geïnd. Hiervan zult u begin augustus nog apart in kennis worden gesteld.

Wij attenderen er op dat , met ingang van het aankomende seizoen, voor gezinnen met meerdere leden de mogelijkheid bestaat om de contributie in 2 termijnen te betalen. Indien u hiervan gebruik wenst te maken moet u dit zelf kenbaar maken bij de penningmeester Dennis Weisz bspenningmeester@outlook.com.

Het leek ons goed alle leden hierover al op dit moment te informeren en wensen u voor nu een fijne zomer toe !

Het bestuur