Verjaardagen spelers en begeleiders

In de praktijk blijkt er behoefte te bestaan om even aandacht te schenken aan verjaardagen en dergelijke van spelers en begeleiders door het nuttigen van een drankje in b.v. de kleedkamer. Dit is geen probleem mits dat gebeurt onder bepaalde voorwaarden. Vandaar dat daarvoor de volgende regels zijn opgesteld.

  • Het is niet toegestaan van buiten meegebrachte alcoholische versnaperingen op het sportpark te nuttigen, tenzij daarvoor vooraf toestemming is verleend door het bestuur vanwege een bijzondere gelegenheid.
  • In het geval van een verjaardag ter gelegenheid waarvan men het seniorenelftal wil trakteren op een drankje is de regel, dat dit alleen is toegestaan op de zondag die voorafgaat aan of de zondag die volgt op de datum van de verjaardag. Het gaat dan om één kratje bier.
  • Het kratje bier kan in dat geval tegen betaling van € 20 (inclusief € 5 statiegeld) in de kantine van Berghem Sport worden gekocht. Bij inlevering van het kratje krijgt men het statiegeld terug.
  • Het kratje bier ter viering van die verjaardag moet of in de kleedkamer of in de kantine worden genuttigd.