JEUGDTRAININGEN KOMEN TE VERVALLEN!

Op woensdag 29 november a.s. komen de jeugdtrainingen voor de teams ONDER
8 en 9 onder leiding van het SPORT EXPERTICE CENTRUM. te vervallen. Eveneens
komen te vervallen de kabouter trainingen ( onder 6 en 7 ) o.l.v. Ad de Groot. Dit
vanwege het bezoek van Sinterklaas aan onze jeugdafdeling.