Werving vrijwilligers

Al meerdere keren is kenbaar gemaakt dat we binnen de vereniging een tekort aan vrijwilligers hebben. De laatste keer is dat nog duidelijk gemaakt in de algemene ledenvereniging van november vorig jaar. Toen is in een presentatie aangegeven dat we hieraan iets moeten doen. Zo niet dan komt het voortbestaan van de club in de toekomst in gevaar.

Ook is in die ledenvereniging toegelicht op welke wijze we dit structureel willen oppakken. De insteek is om een wervingscommissie van 3 personen te formeren die hiermee aan de slag gaan.

De werkzaamheden van die commissie bestaan onder andere uit:

  • Het schrijven van stukjes voor “vrijwilligers in de sportlight”, waarbij vrijwilligers in het zonnetje worden gezet.
  • Het persoonlijk of telefonisch benaderen van potentiële vrijwilligers (vooral ouders van de kleinste jeugd en jongeren van 16/17 jaar).
  • Het koppelen van nieuwe vrijwilligers aan commissies of werkgroepen.

Bij voorkeur zoeken we mensen, die ervaring hebben bij de werving en selectie van personeel. B.v. personen die werken of gewerkt hebben bij een uitzend- of detacheringsbureau.

Vandaar dat we een vriendelijk maar ook dringend verzoek doen op mensen binnen de club, die zich hiervoor aanmelden om in deze wervingscommissie zitting te nemen. Daarvoor kan men contact opnemen met Teun Brands via de mail teunbrands@caiway.net of per telefoon 06-27359479. Als er behoefte is aan nadere informatie kan men ook bij hem terecht.