Betreden bouwplaats ten strengste verboden!!

Beste trainers, leiders, spelers, ouders en iedereen rondom Berghem sport, andermaal willen we vanuit het bestuur benadrukken dat het ten strengste verboden is om op de bouwplaats te komen om wat voor reden dan ook. Ballen die over het hek gaan worden door de bouwlieden terug bezorgd. Voor eenieder en ook voor Berghem sport zijn de gevolgen niet te overzien als er onverhoopt ongelukken zouden gebeuren.
Wij rekenen op een ieders medewerking en verantwoordelijkheidsbesef in het belang van Berghem sport.
Het bestuur.