Kennisgeving verhoging contributie

Beste leden Berghem Sport,

Zoals we hebben aangegeven in eerdere ledenvergaderingen is de realisering van de nieuwe accommodatie alleen haalbaar door een financiële investering vanuit de vereniging zelf, in de vorm van een geldlening door de gemeente. De rente en aflossing van die lening zullen we jaarlijks moeten opvangen in onze exploitatie. Daarom is tijdens de Algemene Ledenvergadering van november 2016 besloten tot een contributieverhoging van €10,- met ingang van het seizoen 2017-2018 (senioren € 190,-) , en vervolgens nogmaals met €10,- met ingang van het seizoen 2018-2019 (senioren € 200,-).

Ook voor de jeugdafdeling geldt de algemene verhoging  van € 10,- zoals hiervoor aangegeven..

Dat betekent dat met ingang van het aankomend seizoen 2018-2019 de contributie voor A,B en C  € 160,- gaat worden en voor D, E en F  € 150,-.

De contributie voor het nieuwe seizoen zal medio augustus worden geïnd. Hiervan zult u begin augustus nog apart in kennis worden gesteld.

Wij attenderen er op dat voor gezinnen met meerdere leden de mogelijkheid bestaat om de contributie in 2 termijnen te betalen. Indien u hiervan gebruik wenst te maken moet u dit zelf kenbaar maken bij de penningmeester Dennis Weisz bspenningmeester@outlook.com.

Het leek ons goed alle leden hierover al op dit moment te informeren en wensen u voor nu een fijne zomer toe !

Het bestuur