Oproep voor nieuwe secretaris.

Oproep voor nieuwe secretaris.

Onze eerdere secretaris is al het vorig jaar gestopt en nog steeds zijn we er niet in geslaagd om in die vacature te voorzien. De secretaris vervult een belangrijke functie binnen de vereniging aangezien via die functie het grootste deel van inkomende en uitgaande post wordt verwerkt. Daarnaast is het van belang om periodiek de bestuursvergaderingen voor te bereiden en hiervan een verslag met actielijst op te maken.

Op dit  moment wordt die functie waargenomen door een ander bestuurslid. Vanwege het beperkte aantal bestuursleden is dat uiteraard geen ideale situatie. De verwachting is dat binnen redelijke termijn het bestuur wordt versterkt met enkele nieuwe krachten. Dan zou het mooi zijn als ook de functie van secretaris is ingevuld. Aangezien we dit jaar een compleet nieuwe accommodatie krijgen, is het streven om ook de bestuurlijke organisatie van de vereniging een stevige impuls te geven. Dat is hard nodig om alle leden van onze nog steeds groeiende club zo goed mogelijk te bedienen.

Daarom doen we een vriendelijk maar ook dringend verzoek op een jonge man of vrouw die het als een uitdaging ziet om deze mooie functie op zich te nemen. Enige administratieve ervaring is een pré.

Belangstellende kunnen contact opnemen met voorzitter Gerard Broers of bestuurslid Teun Brands voor het aangaan van een eerste gesprek en het geven van nadere informatie.

Het bestuur