Aanpassing consumptieprijzen in onze kantine

Beste Berghem Sporters,

Het is alweer enige tijd geleden dat we de prijzen voor drinks in onze kantine hebben verhoogd en we komen er helaas niet onderuit om met ingang van het nieuwe seizoen (1 september) een verhoging door te voeren. Dit heeft te maken met de oplopende inkoopprijzen, maar ook omdat de BTW met ingang van 1 januari as van 6% naar 9% gaat, o.a. op niet alcoholische dranken. De consumptieprijzen voor drinks gaan we daarom over de hele lijn met 10% verhogen. De prijs voor een glas bier of flesje bier (behalve op de donderdag avond) gaat naar € 1,70, maar de prijs voor een kan bier handhaven we op € 10,-. Met deze aanpassing gaan we er vanuit dat we deze prijzen weer voor langere tijd aan kunnen houden.

We zien jullie ook in het nieuwe seizoen graag weer met grote getale in onze (straks nieuwe)  kantine en wensen eenieder een sportief en gezellig seizoen toe.

Het bestuur