Nieuws van het bestuur

Berichten van het bestuur:

Zoals bekend vind op woensdag 2 januari as de nieuwjaarsreceptie plaats bij Berghem Sport.

Na de traditionele wedstrijd (18.00 uur) is vanaf 19.00 uur de inloop. In tegenstelling tot mogelijk allerlei andere berichten begint de receptie met ontvangst om 19.00 uur in de oude kantine. !! Daar zal eenieder welkom worden geheten, waarna de rest van het programma zal worden toegelicht.

Dan ook zal eerst sprake zijn van een (korte) Bijzondere Algemene Ledenvergadering. Bij deze de statutair vereiste vooraankondiging daarvan.

Aan alle elftallen die nu nog een muziekbox in het wedstrijdsecretariaat hebben staan, bij deze de oproep om die zo snel mogelijk op te halen. Dit ivm de overdracht van het gebouw aan de nieuwe gebruiker. In het nieuwe gebouw zullen straks nieuwe regels voor het gebruik van muziek in de kleedkamers gelden, maar voor opslag van muziekboxen is straks in het nieuw gebouw in ieder geval geen ruimte meer !!

In het nieuwe gebouw is het straks niet meer toegestaan om posters/aankondigingen van evenementen op deuren en ramen te plakken. Er zal een centrale vitrine in de hal van de benedenverdieping worden opgehangen, die daarvoor kan worden gebruikt.

Voor het gebruik van de kleedkamers en lockers in het nieuwe gebouw zal straks vanuit het wedstrijdsecretariaat, in samenwerking met beheer, worden gewerkt met een borgsom voor de kleedkamersleutel. De borg zal 10,- gaan bedragen, die wordt geretourneerd bij het netjes achterlaten van de kleedkamer. Overigens zal het gebruik van lockers zoveel mogelijk beperkt blijven tot onze eigen thuisspelende (7-9-) elftallen.

Wij rekenen op ieders medewerking en verantwoordelijkheid om met elkaar een mooi nieuw gebouw ook mooi te houden.!!

Het bestuur