Oproep voor nieuwe penningmeester

Onze huidige penningmeester heeft te kennen gegeven te willen stoppen in deze functie. De penningmeester vervult een belangrijke functie binnen het bestuur van de vereniging en kan node gemist worden. Daarom is het van belang deze vacature op zo kort mogelijke termijn te kunnen invullen. We zijn daarom op zoek naar een hij/zij met een financiële achtergrond. Om de functie qua tijdsbesteding behapbaar te maken zijn we binnen het bestuur bezig om de taken binnen deze functie via herschikking te verlichten. Graag komen we in gesprek met de persoon die het als een uitdaging ziet om deze belangrijke functie op zich te nemen en de club een handje te helpen.

Belangstellende kunnen contact opnemen met voorzitter Gerard Broers of bestuursleden Dennis Weisz of Antwan van den Broek voor het aangaan van een eerste gesprek en het geven van nadere informatie.

Het bestuur