Lid worden club

Via dit formulier kun je je aanmelden bij Berghem Sport.

Voor aanmelden en vragen betreft nieuwe jeugdleden kunt u contact opnemen met:

Voor aanmelden en vragen betreft nieuwe seniorenleden kunt u contact opnemen met:
 • Frank Brands, 0412-403161 ( frankbrands@hetnet.nl)

Lidmaatschap en contributie

Iedereen kan lid worden per seizoen (1 juli t/m 30 juni).
De contributie per seizoen (2018/2019) bedraagt:

 • Senioren € 200,-
 • A/B/C Junioren € 160,-
 • D/E/F Junioren € 150,-
 • Spelers Walking football € 40,-
 • Kabouters € 55,- (2 maanden proef)
 • Rustende leden € 40,-
 • Spelers walking football die zich inzetten als vrijwilliger betalen. € 20,-.

Senioren en junioren krijgen de helft van de contributie terug indien sprake is van overmacht. Dat geldt in de volgende gevallen:

 1. Bij een zodanig ernstige blessure voor 31 december waardoor spelen in de gehele resterende competitie onmogelijk is.
 2. Bij een verhuizing over een afstand van minimaal 30 km. voor 31 december.
 3. Zowel de situatie onder 1. als onder 2. moeten door de betreffende speler zelf worden doorgegeven.

Spelers van de E/F jeugd en kabouters krijgen de helft van de contributie terug als zij voor 31 december hebben doorgegeven, dat ze stoppen.

Bij inschrijving als lid zijn eenmalig inschrijfkosten verschuldigd, te weten: Senioren € 10,- Junioren/pupillen € 9,-

Bij overschrijving van en naar een andere club is een overschrijving nodig, tenzij dat langer dan 3 jaar is geleden of sprake is van dispensatie (bijzondere gevallen). Klik HIER om een pdf bestand te openen met alle informatie van de KNVB omtrent overschrijven.

De contributie moet vóór de start van het seizoen via automatische incasso worden betaald. Spelers van de seniorenelftallen en juniorenelftallen van A tot en met D ontvangen geen geld terug als men in de loop van het seizoen stopt als lid. Spelers van de jeugdteams E en F krijgen de helft terug als zij zich vóór 31 december hebben afgemeld.

Afmelden

Wat moet je doen als je stopt met voetballen?

 1. Je afmelden vóór 1 Juni bij Frank Brands (senioren), Leon van Mierlo (jeugd). Afmelden kan uitsluitend per e-mail: ledenadministratie@berghemsport.nl
 2. De spullen van Berghem Sport (kleding, sporttas e.d.) inleveren bij je leider.
 3. Bij Dennis Weisz (06-39447821 of 0412-404066) nagaan of aan alle financiële verplichtingen is voldaan.