Supportersvereniging

De Supportersvereniging Berghem Sport is opgericht op 19 juni 1992. Dat hieraan behoefte was blijkt wel uit het ledenbestand van de Supportersvereniging. Momenteel meer dan 260 leden die de vereniging steunen!

De doelstelling van de Supportersvereniging Berghem Sport is onderlinge band tussen supporters en v.v. Berghem Sport te versterken en om de beleving in de vereniging te behouden of te vergroten. Dit wordt bereikt door middel van het organiseren van diverse activiteiten en o.a. het geven van geschenken waar de leden en de vereniging iets aan heeft.

Daarnaast probeert de Supportersvereniging de club positief naar buiten te brengen: PR middels het beheer van de officiële website Berghem Sport en merchandising Berghem Sport artikelen.