Vrijwilligers gevraagd

Beste ouders,

U heeft uw kind aangemeld bij het jeugdvoetbal van Berghem Sport of uw kind voetbalt al een poos in de jeugd.

Sporten in deze snelle ‘Sociale-media-Ik-wereld’ is erg belangrijk voor jongeren. Het geeft onder andere structuur, plezier, energie, enz. Daarnaast leert uw kind dat voetballen een (h)echte teamsport is, waarbij je door taakgerichte samenwerking elkaar nodig hebt om met plezier te voetballen. ‘Van ik naar wij-denken en doen!’

Uw kind gaat zich dus spelenderwijs, stap voor stap ontwikkelen in samenwerken, in communicatie, in veerkracht tonen, enz. Echte belangrijke aandachtspunten in deze hedendaagse, snelle wereld.

Berghem Sport is een groeiende vereniging, met een belangrijke sociale functie. Door deze groei hebben we steeds vaker behoefte aan goede vrijwilligers, die helaas niet vanzelfsprekend komen aanwaaien. Daardoor doet het bestuur en de Jeugdcommissie een beroep op ouders van de kinderen die bij Berghem Sport voetballen en de senioren. Dit is nodig om alle activiteiten en faciliteiten voor de toekomst te kunnen handhaven.

Wij, Berghem Sport, kunnen echter niet alles alleen. Daarom is het nodig dat Berghem Sport gebruik maakt van uw opleiding, talenten, kennis en ervaring. Dit kan door een vrijwilligerstaak op u te nemen. Willen we deze mooie vereniging in stand houden, dan hebben wij uw ondersteuning hard nodig.  Uw kind kan alleen blijven sporten en voetballen als we als ouders en/of vrijwilligers onze jeugd ook daadwerkelijk willen helpen.

Berghem Sport heeft diverse vrijwilligerstaken: leider van een team, trainer, grensrechter, scheidsrechter, materiaalbeheerder, enz.

U heeft altijd de mogelijkheid op proef mee te draaien in een taak waarbij u denkt prettig te kunnen functioneren. U kunt ook met meerdere ouders op toerbeurt een taak invullen. Heeft u ondersteuning nodig dan bieden wij u die aan in de vorm van begeleiding van bijvoorbeeld het volgen van een opleiding of cursus.

Door samenwerking plezierig groeien! U helpt uw kind. U helpt Berghem Sport. U ontwikkelt uzelf. U krijgt een leuke uitdaging waarbij Berghem Sport en uw kind(eren) u ondersteunt.

In 2016 benaderen we alle ouders van jeugdleden en alle senioren met de vraag jaarlijks een bijdrage te leveren aan de organisatie van Berghem Sport.

Wij vragen u dan ook bijgaand antwoordformulier in te vullen zodat we weten waarvoor we u kunnen benaderen. Hieronder ziet u een overzicht van alle taken. Klik op de link voor een korte beschrijving van wat de betreffende taak inhoudt.