Gemeente Oss: voortgang berichtgeving rubbergranulaat in kunstgravelden.

In overleg met de voetbalverenigingen onderzocht de gemeente Oss de samenstelling van het rubbergranulaat op alle kunstgras voetbalvelden op onze sportparken. Ook willen we de herkomst van het rubbergranulaat weten. Hierdoor krijgen we beter zicht op de situatie in onze gemeente. De onderzoeksresultaten naar het gehalte aan PAK’s in het rubbergranulaat zijn nu bekend. Het rubbergranulaat van deze velden voldoet aan de geldende Europese wetgeving. De onderzoeksresultaten van het gehalte aan zware metalen volgen nog.