Elftalacties Berghem Sport voor nieuwe accommodatie.

Een voorspoedig 2017

Zoals afgelopen maandag tijdens een gezellige nieuwjaarsreceptie, inclusief eerbetoon aan een aantal jubilarissen (foto’s volgen nog),  is uitgesproken, wenst het bestuur van Berghem Sport alle leden, vrijwilligers en sponsors een goed, sportief, respectvol, maar vooral ook een gezond 2017 toe. Uit de receptie willen we het volgende nog even onder de aandacht brengen.

 

Elftalacties Berghem Sport voor nieuwe accommodatie

Tijdens de nieuwjaarsreceptie is een overzicht gegeven van de tot nu toe gehouden elftalacties. De acties per elftal zijn bedoeld om geld in te zamelen voor de nieuwe accommodatie. Sinds gisteren hangt er in de kantine een planningslijst waarop voor het komende jaar alle acties die nog gaan volgen kunnen worden aangegeven. Door goed vooruit te plannen wordt voorkomen dat acties op hetzelfde moment plaatsvinden, waarmee het effect per actie zo optimaal mogelijk kan zijn. Plan je elftalactie daarom tijdig en geef die door aan Dennis Weisz  bspenningmeester@outlook.com zodat de actie op het bord wordt genoteerd en iedereen kan zien wanneer er al iets wordt gedaan.

De eerstvolgende actie die gepland staat is het Darttoernooi in de kantine op vrijdag 13 januari as.  Inschrijven daarvoor kan nog steeds (zie website).

 

Nog een puntje van aandacht is het volgende. Het merendeel van de elftalacties is nu gehouden binnen Berghem Sport en op het sportpark zelf. Daarmee wordt steeds een beroep gedaan op de mensen die direct bij Berghem Sport betrokken of aanwezig zijn. Daarom de oproep om met toekomstige elftalacties juist het dorp, de winkels of de straten in te gaan en alle bewoners hierbij te betrekken, waardoor het rendement vele malen hoger zal zijn. Natuurlijk kost dat wat meer organisatie en inspanning, maar het geeft zeker meer voldoening en alles natuurlijk voor het goede doel. !!!  Nogmaals succes !!

 

Opbrengst obligaties en elftalacties

We zijn met elkaar de uitdaging aangegaan om voldoende geld binnen te halen om onze nieuwe accommodatie optimaal te realiseren. We weten dat we aan de slag moeten om die ambitie waar te maken via de uitgifte van obligaties, elftalacties en andere sponsoring. We hebben het al meermalen uitgesproken: de lat ligt hoog maar zonder ambitie geen toekomst!!!

Om voor iedereen binnen Berghem Sport te kunnen volgen hoe we er voor staan is er een Peilschaal in de kantine geplaatst, met dank aan Wiro reclame, waarop de resultaten te volgen zullen zijn.

plaatjes

Met vriendelijke groet

Gerard Broers

Haargetouw 14

5351 RT Berghem

0412 401054

0652077736