Geweldig resultaat Teamactie JO8-1 Berghem Sport LOTERIJ 25 maart 2017

Afgelopen 3 weken heeft het team JO8-1 van Berghem Sport haar teamactie gehouden in de vorm van een loterij, waarvoor door alle spelers en ouders op een zeer enthousiaste wijze loten werden verkocht. Ten behoeve van de loterij waren bovendien maar liefst 70 prijzen opgehaald bij de diverse sponsors en bereidwillige donateurs.

Op 25 maart jl. was de trekking van de loterij in de kantine en werd het resultaat van de actie bekend gemaakt en aan het bestuur overhandigd. De loterij heeft het meer dan geweldige bedrag van € 3016,- opgeleverd.!!!!!!!!!!!!!!!!!  Het bestuur, maar beter nog heel Berghem Sport, bedankt bij deze nogmaals het team en ouders van JO8-1 voor deze geweldige bijdrage aan de nieuwe accommodatie.

De diverse prijswinnaars werden meteen die middag gebeld om hun prijs in ontvangst te nemen.

Dit laat zien dat met inzet en enthousiasme veel te bereiken is. Daarbij wordt  nogmaals benadrukt voor de teams die nog een actie moeten doen, het is geen wedstrijd van wie uiteindelijk het meeste heeft opgehaald. Het gaat er om dat we met elkaar letterlijk een steentje, klein of groot, bijdragen aan een nieuwe accommodatie, die dan ook straks echt van en voor alle leden is, en waar we met elkaar trots op kunnen zijn. !!!