Gebruik app Wedstrijdzaken en voetbal.nl.

Gebruik app Wedstrijdzaken en voetbal.nl

Onlangs is een app ontwikkeld waardoor uitslagen van wedstrijden en dergelijke via de smartphone kunnen worden verwerkt.

Dat is heel handig voor de leiders / trainers die hiervan gebruik willen maken.

Gebleken is dat dit niet lukt als van die persoon géén of het onjuiste emailadres in Sportlink staat vermeld.

Vandaar het verzoek aan leiders/trainers die deze app nu niet kunnen gebruiken om het actuele emailadres door te geven.

Dat kan aan Jan van de Coolwijk via de mail jhvdcoolwijk@caiway.nl

Hij zal dat vervolgens in Sportlink aanpassen.

Graag aandacht hiervoor.

wedstrijdzaken

 

Met vriendelijk groet.

Teun Brands

Bestuurslid TZ