Tijdig doorgeven wijziging persoonsgegevens

Bij de samenstelling van het nieuwe bewaarnummer bleek, dat veel gegevens van leden niet kloppen. In Sportlink is de volledige ledenadministratie van onze club opgenomen. Dat is de basis. 

Om hiermee goed te kunnen werken, moet dat bestand wel volledig en actueel zijn. Dat is alleen mogelijk als iedereen meewerkt om eventuele wijzigingen door te geven. 

Daarbij gaat het niet alleen om een aan- of afmelding als lid of als speler. Maar ook om een adreswijziging met postcode, een ander telefoonnummer (zowel mobiel als vast), een nieuw emailadres of een ander bankrekeningnummer. 

Daarom het vriendelijke verzoek om dit tijdig door te geven aan Frank Brands die deze mutaties dan kan verwerken. 

Dat kan door die wijzigingen te mailen naar Frankbrands@hetnet.nl  of ledenadministratie@berghemsport.nl

Iedereen hartelijk bedankt voor de medewerking.