Lotenboekjes Grote Club Actie 2018 nog tot za 3-11 inleveren bij BS

Onze jeugdafdeling zal ook dit voetbalseizoen 2018 – 2019 gaan deelnemen aan de Grote Club Actie. De Grote Club actie is een financiële actie met als doel financiën voor de jeugdkas in te zamelen, om zodoende div. activiteiten voor de jeugdleden te kunnen organiseren.

Op zaterdag 8 september a.s. zullen de lotenboekjes aan de jeugdleden worden verstrekt. De start van deze actie staat gepland voor zaterdag 15 september.

Als jeugdcommissie, willen we U verzoeken om er mede voor zorg te dragen dat zaterdag alle boekjes door de teambegeleiders / sters in uw klasse aan hun team / elftal spelers worden uitgereikt.

De materialen voor deze Grote Club Actie zijn zaterdag a.s aanwezig in het wedstrijdsecretariaat. Tevens zijn 2 bijlagen bijgevoegd met de benodigde informatie voor de jeugdleden.

Bijlage 1: Informatie Grote Club Actie 2018

Bijlage 2: Brief toestemming jeugdlid

Hopende op uw bereidwillige medewerking te mogen rekenen om zodoende van deze actie een succes te maken.

Met vriendelijke groet,

Jeugdcommissie Berghem Sport