Met trots en respect gebruiken van de nieuwe accommodatie

Met trots en respect gebruiken van de nieuwe accommodatie. 

Afgelopen week hebben we als Berghem Sport de nieuwe accommodatie met trots in gebruik genomen. Alles ziet er perfect uit en met hulp van diverse vrijwilligers is er afgelopen kerstperiode alles omgezet van het oude naar het nieuwe gebouw om zo de overgang soepel te laten verlopen. De komende periode zullen nog diverse restpunten worden opgelost maar niets staat een goed gebruik in de weg. Bij het ingebruiknemen ga je ook de eerste ongemakken ervaren welke ook z.s.m. zullen worden besproken met de gemeente en aannemer om te worden opgelost. Voorbeeld hiervan is dat bij het douchen het water niet overal even goed wegloopt en zelfs de kleedkamer kan inlopen. Dit is bekend en er wordt aan een oplossing gewerkt.

Het ingebruiknemen van een nieuw pand is ook een mooi moment om opnieuw onder de aandacht te brengen dat we als gebruikers de accommodatie met respect behandelen. Het is ons al jaren een ‘doorn in het oog’ hoe schandalig kleedkamers soms na gebruik worden achtergelaten en de vernielingen die er plaatsvinden. Daarbij kunnen we niet genoeg herhalen dat we van de (jeugd)leiders/trainers verwachten dat zij de kleedkamers na gebruik controleren of deze schoon wordt achtergelaten (zowel na de wedstrijd als na de training). Om dit verder te bevorderen is er reeds aangekondigd dat bij wedstrijden vanaf de JO13 klasse t/m de senioren borggeld betaald gaat worden om gebruik te maken van de kleedkamer. Na controle bij het netjes achterlaten van de kleedkamer krijgt het team de borg terug.

Indien er toch incidenten zouden voordoen i.r.t. het schandalig achterlaten van de kleedkamer en/of vernielingen kunnen en zullen we dit niet tolereren. In zo’n geval zal bij ieder incident samen met de teambegeleiding de daders worden achterhaald waarbij een straf zal volgen. Buiten het vergoeden van de schade zullen betreffende spelers ook door de vereniging voor officiële wedstrijden (competitie/beker) worden geschorst. Wij betreuren als dit nodig zou moeten zijn maar wij verwachten van onze leden dat er met respect wordt omgegaan met de accommodatie. Aan alle ouders die dit bericht lezen, willen wij in algemene zin vragen om met uw zoon en/of dochter te bespreken dat dit soort gedrag hopelijk ook door u als ouders niet wordt getolereerd.

Als laatste willen wij bij de (jeugd)leiders/trainers en spelers aandacht vragen voor het lange douchen van sommige teams. Buiten het onnodige water en energie verbruik, hebben we op wedstrijddagen de kleedkamers z.s.m. weer nodig voor de volgende speelronde en op trainingsavonden willen de beheerders ook naar huis naar afronding van de laatste training en niet onnodig lang hoeven te wachten.

Aan iedereen alvast dank voor de medewerking.

Berghem Sport

Namens hoofdbestuur, technische commissie en beheerders commissie